De Port-Vendres a Portbou (a l'exposició La línia de Porbou, 1991)

Francesc Abad, Gusen, 1998. Ampliació extreta d'un quadern, exposició "La paraula i el món", a Espais. Centre d´Art Contomporani. Girona (mostrada a block W.B. Museu de Granollers 2005-06)

Francesc Abad, Les quatre carreteres (La crüilla del fordisme), Objecte trobat, 1990, Fàbrica Ramoneda (Terrassa)