Fotogrames de "Simfonia d'una gran ciutat", 1927 de Waler Ruthmann

Varian Fry Marseille, 1940      
  Consulat eeuu a Marseille     Portbou
 
Banyuls-sur-Mer, 1940 Lisa Fittko   Walter Benjamin  

 

Francesc Abad, La línia de Portbou. Homenatge a Walter Benjamin, 1991