Francesc Abad, Memòria, video (fragment)

Francesc Abad, Escultura-Cultura, 2005.