Proces d'Eichmann, Israel 1963)

Francesc Abad,Hotel Europa,Tarragona

Imatge del catèleg

de Francesc Abad, espiral