Francesc Abad, Pensar, 1990

Francesc Abad, Parany , 1986. "Espai d'anar i tornar", Col·legi d'Aparelladors de Barcelona

Francesc Abad, Diari "Un ull que no forma part del món". La Virreina. Barcelona, 1997

.

Francesc Abad, Paisatge, 1999