Francesc Abad,dins de Diari del pensar

Francesc Abad, L'esprit de la utopia, 1988