<<La mort de Benjamin es va inscriure al registre de defuncions de Portbou. Com a causa de la mort hi consta «hemorragia cerebral». Cal assenyalar com a fet sorprenent que al costat de la inscripció hi ha en el llibre de registre una fotografia del passaport de Benjamin avalada amb el segell del jutjat local. Segurament la fotografia es devia trobar entre els objectes del difunt, era, possiblement, el darrer retrat de Benjamin. Henny Gurland va adquirir al cementiri de Portbou una tomba per a Benjamin per un període de cinc anys. El dissabte 28 de setembre de 1940 Benjamin va ser enterrat al nínxol número 563. El 20 de desembre de 1945 va traspassar aquest nínxol a d’altres persones i més tard es va convertir en un sepulcre doble en ajuntar-se amb el nínxol inferior. Les despulles de Benjamin van traslladar-se a l’ossera. No hi ha, dones, cap tomba de Benjamin>>

Rolf Tiedemann. “Més ençà d’Auschwitz. El camí de Walter Benjamin cap a Portbou” a La línia de Porbou, 1990-1991, Ajuntament de Barcelona


Llibre de Registre de Defunció de l'Ajuntament de Portbou. Certificat de la mort de Walter Benjamin, 1940