Ferula communis (canyaferla, canyaferel·la: herba amb què Prometeu robà el foc als déus per donar-lo als homes), 1994