Francesc Abad, diversos fulls del Quadern W.B., 1991 [placa d’un carrer Banyuls-sur-Mer sobre una fotocòpia d’un manuscrit de Walter Benjamin]

Francesc Abad, Azaila, vídeo, 2003