Francesc Abad, tampó, fragment del text de Walter Benjamin "TESIS SOBRE LA FILOSOFIA DE LA HISTÒRIA". Catàleg la Línia de Portbou

 

..

Exposició La Línia de Portbou