Francesc Abad, 2x2=5, a "Diari del pensar", 1993

Francesc Abad, 2x2=5, 1993 a l'exposició F.A. block W.B., Museu de Granollers