Francesc Abad, Projecte La casa de la memòria, 2002, maqueta