Francesc Abad, Temps aturat, 1984 a l'exposició "Bildung, la imagen del pensamiento", 1990