Francesc Abad, Ascio, a Quaderns. Ascio:etimològicament «ser sense ombra», derivat del grec skia, ombra.