Francesc Abad, La paraula i el món, instal·lació, 1998 (detalls).