Francesc Abad, Diari del Pensar, 2000-2005

Francesc Abad, dibuixos-preparació per a l'exposició "Bildung" 1990