Francesc Abad, Palmó, Cristall d’alè de Paul Celan, 1999
Francesc Abad, Wartwar, instal•lació, imatges del vídeo interactiu, 2000