Francesc Abad, Pensar, 1990 a l’exposició “F.A. block W.B.”