Francesc Abad, Blockblaus, instal·lació, Marsella, 1988