Conversa entre l’artista, Francesc Abad, i el crític d’art, Manel Clot